Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά

  0
  53

  Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, στις 6.30 μμ, στο Δημαρχείο Παλαμά, θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών αυτών, του νέου Ν.Π.Δ.Δ ( Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 240 παρ.1. του Ν.3463/2006). Εισηγητής: κ. Τζέλλας Κων/νος.
  2.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών αυτών,  της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης, με την επωνυμία (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ) (άρθρο 109 παρ.1 Ν.3852/2010 και άρθρο 255 παρ.1 του Ν.3463/2006). Εισηγητής: κ. Παπαϊωάννου Κων/ντία.
  3.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών αυτών, του νέου Ν.Π.Δ.Δ (Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης) (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 240 παρ.1.και άρθρο 243 παρ.1. του Ν.3463/2006). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πάτας Δημήτριος.
  4.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών αυτών, του νέου Ν.Π.Δ.Δ (Σχολικής Επιτροπής Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης) ( άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 240 παρ.1.και άρθρο 243 παρ.1. του Ν.3463/2006). Εισηγητής: κ. Τσερέπης Απόστολος.
  5.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση Συντακτικής Επιτροπής για την

  έκδοση της εφημερίδας του Δήμου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

  6.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προέγκριση εκδηλώσεων της 25ης  Μαρτίου 2011 στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες. Εισηγητής: κ. Τζέλλας Κων/νος.
  7.        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης  προμηθειών (Γραφικής ύλης- Ειδών καθαριότητας- Φωτοτυπικού υλικού & τόνερ-Δενδρυλίων, σπόρων, φυτών- Μηχανημάτων πρασίνου, χλοοκοπτικών και Ηλεκτρολογικού υλικού. Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  8.        Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων-πεζοδρομίων» του πρώην Δήμου Σελλάνων, αναδόχου Β. Μπακαλάκου κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  9.        Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ του Δήμου ΠΑΛΑΜΑ, προϋπολογισμού 66.420,00 ευρώ. Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  10.      Συζήτηση – Ενημέρωση για την κατασκευή νέου κτιρίου , για την στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου στην Τοπική Κοινότητα Προαστίου, από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
  11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011. Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  12.     Αιτήσεις – διάφορα.