ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 23 Μαρτίου – 2η συνεδρίαση

    0
    16    Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις»

    Επιτρέψετε μου πριν απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσαν οι κύριοι συνάδελφοι, να τοποθετηθώ πάνω σε έναν γενικότερο προβληματισμό που έθεσε ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης. Οφείλω να ομολογήσω ότι αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα ζητήματα των Κοινοτικών Οδηγιών το Κ.Κ.Ε.. Ενδεχομένως να έχω ορισμένες αδυναμίες, να κατανοήσω πολλές φορές τις θέσεις που διατυπώνει το ΛΑ.Ο.Σ., εκείνο όμως που μου καθιστά ιδιαίτερη δυσκολία είναι, η διάθεση μεν που έχω αλλά αδυναμία να προσεγγίσω τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αντιμετωπίζει τα θέματα των Κοινοτικών Οδηγιών. Σήμερα κατατίθεται μια πρωτότυπη άποψη από τον κ. Λαφαζάνη, μιας ala cart μεταχείρισης των Οδηγιών που παράγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει ο κ. Λαφαζάνης είναι ότι, υπάρχουν Οδηγίες τις οποίες τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ακολουθούν και Οδηγίες που δεν πρέπει να ακολουθούν. Εγώ θα δεχτώ κ. Λαφαζάνη την πρότασή σας, η οποία πιστεύω ότι σε ένα βαθμό είναι εφικτή και την άποψη την οποία διατύπωσαν και άλλοι συνάδελφοι, η οποία θεωρώ ότι είναι σωστή, ότι την ώρα που υπάρχουν διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαμορφώνεται ένα κείμενο ή μια Οδηγία, θα πρέπει να συμμετέχουν και να ενημερώνονται και τα εθνικά Κοινοβούλια. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είναι ένας κατάλληλος χώρος στον οποίο αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνεται. Άρα έως ένα σημείο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Όμως το να έρχεται ένα κράτος-μέλος και να λέει ότι εγώ αυτήν την Οδηγία δεν την υιοθετώ ή την υιοθετώ, ειλικρινά σας λέω, είναι μια πρωτότυπη άποψη. Ενδεχομένως να έχει να κάνει με τους εσωτερικούς προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ως προς τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα απέναντι στην Ε.Ε., γόνιμη και δημιουργική. Εμάς μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Επιτρέψτε μου τώρα να τοποθετηθώ και να απαντήσω στις ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί. Θα ξεκινήσω με την τοποθέτηση του Εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σχετικά με την αναφορά, στο άρθρο 4 παρ. 2, για τις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και να πω ότι υπάρχει η σχετική διευκρίνιση στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο όρος μη οικονομικές υπηρεσίες αφορά υπηρεσίες που δεν ασκούνται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Αυτές οι δραστηριότητες δεν συνιστούν υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 50 της Συνθήκης και έτσι σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται από την Οδηγία και τις υπηρεσίες. Το ίδιο βέβαια και για τον κατάλογο των υπηρεσιών, επειδή μεταβάλλεται και δεν μπορεί να είναι εξαντλητικός, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο κατάλογος. Σ’ ότι αφορά στα ΚΕΠ, σωστό είναι το ερώτημα και ο προβληματισμός που καταθέτετε. Πραγματικά, η πολιτεία το τελευταίο διάστημα επειδή έχει συνειδητοποιήσει την επιτυχία στην λειτουργία, γιατί πραγματικά ήταν από τους πλέον πετυχημένους θεσμούς, έχει αρχίσει και αναθέτει πάρα πολλές ευθύνες. Γι’ αυτό και εμείς αποφασίζουμε μέσω της πρόβλεψης που υπάρχει, να οριστεί με Υπουργική Απόφαση ότι τα ΚΕΠ θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της φυσικής παρουσίας, για να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα προηγουμένως. Σε ότι αφορά στο θέμα της ΜΕΑ, λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση και μία μετακλητής υπαλλήλου. Σε ότι αφορά στο θέμα το οποίο θέσατε η υπό εκκαθάριση Ολυμπιακή, όπως γνωρίζετε έχει κινητή περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την περιουσία αυτή την διαχειρίζεται για λογαριασμό των πιστωτών η Εθνική Κεφαλαίου που διορίστηκε εκκαθαρίστρια με απόφαση του Δικαστηρίου. Στοιχεία για την κινητή αυτή περιουσία δείχνουν ότι υπόκειται σε άμεση φθορά, υποτιμάται η αξία της με την πάροδο του χρόνου και επίσης το κόστος αποθήκευσης και φύλαξης μπορεί να υπερβαίνει το τίμημα που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Έχουμε τη γνώμη ότι, οι πιστωτές που είναι κυρίως το δημόσιο, οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και το γεγονός ότι η εκκαθαρίστρια είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, παρέχουν τα εχέγγυα ότι η διάταξη δεν θα καταστρατηγηθεί και θα διευκολύνει τη ρευστοποίηση της κινητής περιουσίας προς όφελος των πιστωτών. Οι διαδικασίες που προβλέπονται επιτάσσουν δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και για τις περιπτώσεις αυτές. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 δίνουμε τη δυνατότητα στην εκκαθαρίστρια να εκποιήσει τα κινητά αυτά στοιχεία υπό τις προϋποθέσεις που εκθέτονται στην διάταξη, χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο εκκαθαριστής λειτουργεί χάριν των συμφερόντων των πιστωτών και έχει διοριστεί όπως γνωρίζετε από το δικαστήριο. Σε περίπτωση που προβεί σε αυτήν την εκποίηση χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, διαπράττει απιστία και οφείλει αποζημίωση. Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Είμαστε διατεθειμένοι ως αποτέλεσμα της παρατήρησης και της αίτησης που έχετε υποβάλει να την αποσύρουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να την αποσύρουμε χωρίς κανένα πρόβλημα και απευθύνομαι και σε εσάς και στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Απλώς θέλω να καταθέσω στα πρακτικά, επειδή είμαι πολύ συγκεκριμένος για το ποια εταιρεία αφορά, για το ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή σας ότι ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ακριβώς λόγω του κινδύνου που υπάρχει τελικά να μπούμε σε μια χρονοβόρα διαδικασία και τελικά αυτά τα οποία θα ρευστοποιηθούν θα μας δώσουν μικρότερη αξία από αυτή που θα μπορούσαμε να έχουμε τώρα. Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση του Ειδικού Αγορητή του Κ.Κ.Ε., θα ήθελα να πω ότι η ορθή εφαρμογή του εργατικού δικαίου είναι επιλογή της Κυβέρνησης. Ο έλεγχος των πραγματικά εξαρτημένων απασχολούμενων που εμφανίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών δε θίγεται από την Οδηγία. Η προστασία των εργαζομένων θα γίνει από την ενεργοποίηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Σε ότι αφορά στις τοποθετήσεις που έχει κάνει ο Ειδικός Αγορητής του ΛΑ.Ο.Σ., ξεκινώντας από τα Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, αυτά παρέχουν την πληροφορία και αναφέρουν τις προϋποθέσεις για την έγκριση. Η πληροφορία είναι ίδια για όλους. Το περιοριστικό πλαίσιο στους τομείς που αφορά η Οδηγία θα απλοποιηθεί ή θα καταργηθεί, συνεπώς, θα είναι το ίδιο για όλους. Η φορολογία είναι εκτός, παραμένει εθνικό δίκαιο. Σε ότι αφορά στα πρωτότυπα έγγραφα εξαρτάται από το εθνικό πλαίσιο, τι έγγραφα θέλουμε. Σε ότι αφορά στο άρθρο 8, το δικαίωμα της ενημέρωσης, εννοείται ότι δεν θα σταματήσει να παρέχεται η ενημέρωση στα Ελληνικά. Σε ότι αφορά στην αιτιολόγηση απόρριψης υπάρχει ήδη στο ελληνικό δίκτυο, είναι συνέπεια της απλοποίησης των διαδικασιών. Σχετικά με την παρατήρησή σας για την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών, βεβαίως πρόκειται για προβλέψεις. Το πραγματικό αποτέλεσμα θα κριθεί στην πράξη. Όσον αφορά στις παρατηρήσεις που κατέθεσε ο Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η Οδηγία αναφέρει ότι δεν θίγει το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση. Η έλλειψη ρητής αναφοράς στη χώρα υποδοχής δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται. Εφόσον οι προτάσεις της Αριστεράς δεν ακολουθήθηκαν, δεν αποτελούν κείμενο της Οδηγίας. Ωστόσο η υλοποίηση μέσω των κανονιστικών αποφάσεων εφαρμογής θα γίνει με ευαισθησία στην κοινωνική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τέλος, σε ότι αφορά στις επισημάνσεις που έγιναν από τον κ. Γείτονα, θα ήθελα να πω, ότι η ασάφεια δεν είναι τόσο έντονη, όταν κάποιος δει το συνολικό θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή, και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις διευκρινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παράγωγο δίκαιο θα ρυθμίσει τα θέματα αυτά με πολύ πιο σαφή τρόπο. Θα έλεγα, ότι η Έκθεση της Αξιολόγησης δεν ακυρώνει τη χρησιμότητα της απελευθέρωσης των υπηρεσιών, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα στις παρούσες συνθήκες. Σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες αναφερθήκατε, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας όσες παρέχονται από το κράτος ή για λογαριασμό του κράτους και βάση της διατύπωσης αυτής δεν εξαιρούνται όταν παρέχονται από άλλου είδους παρόχους, ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικές κατασκηνώσεις κ.λπ. Σε ότι επίσης αφορά στην επισήμανση που έκανε ο κ. Λαφαζάνης σχετικά με την επιλογή της Κυβέρνησης να ανανεώσει την πρόβλεψη που υπήρχε μέχρι 31/12 σχετικά με το πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ., έθεσε μια σειρά από ζητήματα, γιατί στηρίζουμε τις τράπεζες. Κύριε Λαφαζάνη, ποτέ δεν υποτίμησα τις οικονομικές σας γνώσεις. Εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ το διάστημα που είμαστε μαζί στη Βουλή, οι γνώσεις σας ξεπερνούν τις γνώσεις ενός ανθρώπου που απλώς ασχολείται με τα οικονομικά και είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει, σε μια καπιταλιστική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι μια τυχαία βιομηχανία της χώρας, είναι καθοριστικό, σε ότι αφορά στην οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια. Κρίθηκε, επειδή αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο έχει αυτές τις δυσκολίες σε ότι αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος των δανειακών αναγκών εξαιτίας της υψηλής αποτίμησης, αν θέλετε, των υψηλών επιτοκίων με τα οποία πρέπει να δανείζεται, για να μην επηρεαστεί το τραπεζικό σύστημα, από τις δυσκολίες, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το ελληνικό δημόσιο και επειδή πολλές από τις τράπεζες έχουν επενδύσει ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια παράταση του συγκεκριμένου προγράμματος κατά έξι μήνες, μετά βέβαια και από συμφωνία που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους Επιτρόπους, τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι επιλογές που κάνουν οι τράπεζες. Σας ευχαριστώ.