Στο Εθνικό Δημοτολόγιο ο Δήμος Καρδίτσας

  0
  63

  Τη δυνατότητα να παίρνουν πιστοποιητικά οι Καρδιτσιώτες που διαμένουν σε περιοχές εκτός του Νομού Καρδίτσας, δίνει η ένταξη του Δήμου Καρδίτσας στο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.).

  Ο Δήμος Καρδίτσας έχει εισάγει το Δημοτολόγιό του στο Ο.Π.Σ.Ε.Δ. και κατά συνέπεια όλες οι υπηρεσίες, όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ. θα παρέχονται στους Καρδιτσιώτες από οποιοδήποτε Δήμο έχει σύνδεση με το δίκτυο. Η εισαγωγή του αρχείου του Δήμου Καρδίτσας ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την πρώτη προσπάθεια και συνολικά εισήχθησαν 97.243 εγγραφές από τις οποίες οι 81.550 είναι κανονικές, 15.554 ενδεικτικές Ελλήνων και 139 ενδεικτικές αλλοδαπών. Συνολικά οι κανονικές ενεργές (μη διαγραμμένες) είναι οι 36.933 εγγραφές.

  Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» είναι ένα έργο με εθνική εμβέλεια. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η συνένωση των υφιστάμενων δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της χώρας και η δημιουργία για πρώτη φορά μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία αφενός θα βελτιώσει την ποιότητα των τηρουμένων πληροφοριών και των εξαρτωμένων από αυτές υπηρεσιών προς τον πολίτη, αφετέρου θα αποτελέσει τον πυρήνα των πληροφοριών πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η αναβάθμιση και η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ πολλών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση και άλλοι οργανισμοί δημόσιου συμφέροντος. Ασφαλώς δε, θα αποτελέσει βασικό συστατικό της προγραμματιζόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Έτσι, κάθε Δήμος ή Κοινότητα, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, θα έχει την δυνατότητα μέσω της χρήσης του Δημόσιου Δικτύου Μεταγωγής Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή εναλλακτικών τρόπων ανταλλαγής δεδομένων, να τηρεί και να ενημερώνει το Εθνικό Δημοτολόγιο. Επίσης, σημαντικές για τη χρηστικότητα του όλου συστήματος θα είναι οι προβλεπόμενες Διαδικτυακές Εφαρμογές (Web – Applications), τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίζει το ΟΠΣΕΔ. Οι εφαρμογές αυτές θα παρέχουν πρόσβαση σε οργανωμένη πληροφορία (Πίνακες, Αναφορές, κλπ.) που θα δημιουργείται, με την ανταλλαγή στοιχείων από συγκεκριμένες Βάσεις Δεδομένων.

  Το Εθνικό Δημοτολόγιο θα αποτελέσει την βάση για μια πλειάδα άλλων σημαντικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούν μερικά μόνο από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο Δημοτολόγιο. Ενδεικτικά αναφέρονται η βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων, η βάση δεδομένων των διαβατηρίων, τα Μητρώα Αρρένων, τα στοιχεία που τηρούνται από τα υπουργεία Παιδείας, Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας, ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Πανεπιστήμια, Κέντρα Μελετών κλπ. Θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες βάσεις δεδομένων μεγίστου οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως τα μητρώα φορολογικών στοιχείων, τα μητρώα συνταξιούχων του δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων. Η υλοποίηση του έργου θα δώσει πολύτιμη βοήθεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων και προβλέψεων για δημογραφικά, δημοσιονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα.

  eleftheria.gr