Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς θα προχωρήσει το δασαρχείο Τρικάλων

  0
  82
  Σε εμβολιασμούς των
  δένδρων της Καστανιάς που έχουν προσβληθεί από μύκητα, κοινώς «έλκος
  καστανιάς»
  , θα προχωρήσει το δασαρχείο Τρικάλων από την επόμενη
  εβδομάδα, σαν αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία, μετά από απόφαση της Γ.Γ. της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπης Γερακούδη.

  Η προσβολή των δένδρων καστανιάς εμφανίστηκε τα τελευταία
  χρόνια
  σε
  καστανοδάση και σε ιδιωτικές φυτείες σε περιοχές του Ν. Τρικάλων, προκαλώντας
  σοβαρές απώλειες στη φυτική παραγωγή, λόγω νέκρωσης των δένδρων.

  Με την εμφάνιση της
  προσβολής το Δασαρχείο Τρικάλων απευθύνθηκε στο Ι.Δ.Ε. ( Ίδρυμα Δασικών
  Ερευνών) Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ερευνηθεί η αιτία του φαινομένου και να
  δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση του, ώστε να αποτραπεί η
  παραπέρα εξάπλωση του.
  Για το σκοπό αυτό
  συντάχθηκε από το Ι.Δ.Ε. μελέτη για όλα τα καστανοδάση και τις ιδιωτικές
  φυτείες της χώρας, η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ και εξασφαλίστηκε η σχετική
  πίστωση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
  Για το νομό Τρικάλων διατέθηκε πίστωση ύψους 23.000 €.
  Περιοχές του νομού ,
  στις οποίες εμφανίστηκε η ασθένεια του έλκους της καστανιάς και στις οποίες θα
  επέμβει η Δασική Υπηρεσίας είναι : Ροπωτό, Καλόγηροι, Βροντερό, Ελάτη, Κοτρώνι,
  Παλαιομονάστηρο, Γόμφοι του Δήμου Πύλης, Αγρελιά Δήμου Τρικκαίων και Καστανιά
  Δήμου Καλαμπάκας.
  Μετά την έγκριση της
  σχετικής μελέτης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου και εντός
  των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των δένδρων καστανιάς.