Μεγάλη, ιστορική επιτυχία γιά τον Ελληνισμό στην Αμερική:

    0
    51
    Μεγάλη, ιστορική επιτυχία γιά τον Ελληνισμό στην Αμερική:
    Τα γραμματόσημα των ταχυδρομείων ΗΠΑ γιά τους Αμερικανούς φιλέλληνες, που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων, στην επανάσταση του 1821.Στην ιστορία των αμερικανικών ταχυδρομείων είχαν εκδοθεί γραμματόσημα σχετικά με άλλες χώρες, μόνο γιά το Iσραήλ την περασμένη δεκαετία. Και τώρα γιά τους Αμερικανούς Φιλέλληνες. .