O Κώστας Αγοραστός στην ΚΕΚΑΝΕΜ

  0
  66

  Απλήρωτοι επί μήνες είναι οι εργαζόμενοι στην ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ, εταιρεία της νομαρχίας Μαγνησίας, τους οποίους επισκέφθηκε και εξέφρασε τη συμπαράστασή του ο αν. καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός την περασμένη Δευτέρα.Μετά την επίσκεψη έγινε τριμερής συνάντηση στη Διεύθυνση Εργασίας και τελικά ο εκπρόσωπος της νομαρχίας τους ανακοίνωσε ότι διευθετεί την καταβολή των οφειλόμενων ως το τέλος του 2010.Ο κ. Κώστας Αγοραστός συναντήθηκε στο ΚΕΚ της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ με την επιτροπή εκπροσώπησης των εργαζομένων στα τέσσερα ΚΕΚ των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΣΕΚΕΚΑ) την οποία αποτελούσαν οι κ.κ. Β. Τριανταφύλλου, πρόεδρος ΣΕΚΕΚΑ και εκπρόσωπος του Νομαρχιακού ΚΕΚ της Μαγνησίας, Παύλος Ταμουρίδης από το Νομαρχιακό ΚΕΚ Λάρισας και Παύλος Μπεμπές από το Νομαρχιακό ΚΕΚ Τρικάλων .Οι θέσεις και τα προβλήματά τους που είχαν ήδη  κατατεθεί και μέσω υπομνήματος, αναπτύχθηκαν στον κο. Κ. Αγοραστό κατά την διάρκεια της συνάντησης. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και του ΣΕΚΕΚΑ ανέφεραν τα εξής:Στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας περιέρχονται από 1.01.2011 τέσσερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που  λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε. και τα οποία συστάθηκαν  από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης  σε κάθε νομό. Οι επιχειρήσεις αυτές διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του  ανθρώπινου δυναμικού  της περιοχής, υλοποιώντας σημαντικό όγκο προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και άλλες συναφείς δραστηριότητες στον τομέα της απασχόλησης.Κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ  περιορίζονται δραστικά οι πόροι και αντίστοιχα τα προκηρυσσόμενα έργα για προγράμματα κατάρτισης. Από το Μάιο του 2009 παγώνουν όλες οι αναθέσεις προγραμμάτων κατάρτισης και η εκκρεμότητα συνεχίζεται έως και σήμερα. Αυτό σε συνδυασμό με προηγούμενες «νεκρές» περιόδους ήδη έχει επηρεάσει καθοριστικά την οικονομική κατάσταση των ΚΕΚ που καταγράφουν πλέον σημαντικές ζημίες στις τελευταίες χρήσεις, ενώ μεταθέτουν την πληρωμή τρεχουσών υποχρεώσεων. Σημειώνουμε ιδιαίτερα  ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ή και αδυναμία καταβολής μισθών εργαζομένων σε κάποιες επιχειρήσεις, ενώ σε άλλες το πρόβλημα αυτό θα εκδηλωθεί σύντομα. Στο σημείο αυτό ο κ. Κ. Αγοραστός παρατήρησε ότι «θα έπρεπε να έχει ασκηθεί πίεση στις Αναθέτουσες αρχές για την ομαλή ροή των προγραμμάτων έτσι ώστε τα ΚΕΚ να είχαν αντικείμενο και να μην έφθαναν σε αυτή την κατάσταση. Έπρεπε και πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ και για αυτό είμαστε αποφασισμένοι να παρέμβουμε», πρόσθεσε

  Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των ΚΕΚ στη συνέχεια επισήμαναν τα εξής: Οι περιορισμένοι πόροι που θα διατεθούν στο μέλλον για έργα κατάρτισης και δράσεις στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, που μπορούν να αναλάβουν τα ΚΕΚ, σε συνδυασμό με τον έντονο -και εν πολλοίς αθέμιτο ανταγωνισμό που επικρατεί στον συγκεκριμένο τομέα,  στερούν κάθε πιθανότητα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών στο μέλλον και η μόνη ενδεικνυόμενη επιλογή είναι η λύση των ΚΕΚ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα πλαίσια του «Καλλικράτη», που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο (ενδεικνυόμενος-προτεινόμενος χρόνος μέχρι τέλους του 2011), με ταυτόχρονη  μεταφορά στην Περιφέρεια των 25 εργαζομένων αυτών με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Νόμου 3852/2010».
  Από την πλευρά του ο κ. Κ. Αγοραστός έδειξε κατανόηση στα θέματα αυτά και δήλωσε ότι συμφωνεί με το κατατεθέν υπόμνημα και τις θέσεις των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί αυτοτελής  Διεύθυνση που θα ασκεί  αρμοδιότητες στην δια βίου μάθηση όπως άλλωστε προβλέπεται και στο άρθρο 186 τομέας η, περιπτώσεις 1,2,3 του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Στη διεύθυνση αυτήν θα ενσωματωθούν οι δραστηριότητες των ΚΕΚ, ΣΥΥ, σύνδεσης  κατάρτισης και απασχόλησης, διεξαγωγής ερευνών για τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της αγοράς εργασίας, για ζήτηση ειδικοτήτων, για εκπαιδευτικές ανάγκες κλπ. Επίσης θα καταρτίζεται το Περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε επίπεδο Περιφέρειας.
   Ο κ .Κ. Αγοραστός  τόνισε ότι εγγυάται την μεταφορά των υπαλλήλων αορίστου χρόνου των ΚΕΚ των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην διεύθυνση δια βίου μάθησης μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη» άρθρο199. «Το προσωπικό αυτό αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά της Περιφέρειας λόγω εμπειρίας και εξειδίκευσης και θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσιακής μονάδας για δια βίου μάθηση της νέας Αιρετής Περιφέρειας».