Με χιούμορ …. Ο ευγενής Καρδιτσιώτης

0
811

Ένας Καρδιτσιώτης πήγε σε μια βρύση να πιεί νερό. Εκείνη την στιγμή πήγε και ένας Άγγλος στην βρύση.
Ο Άγγλος ευγενικά του παραχωρεί την θέση του λέγοντας:
– Please.
Και ο Καρδιτσιώτης:
– Όχι, όχι εσύ πλυσ’, ιγώ νιρό θέλου να πιω..