Αντιπλημμυρική θωράκιση των χωριών του Δήμου Τυρνάβου

0
558

Αντιπλημμυρική θωράκιση των χωριών του Δήμου Τυρνάβου
Σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα κ. Χρήστο Τσιόπα (ο δήμαρχος κ. Π. Σαρχώσης είναι για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα) πρόκειται για έργα τα οποία θα προστατεύσουν κατοικίες, επαγγελματικούς και βοηθητικούς άλλους χώρους. Ο Δήμος Τυρνάβου μεριμνά από τώρα ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα για την προστασία πέρα από κτιριακές εγκαταστάσεις ακόμα και των ίδιων των πολιτών σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συγκεκριμένα εκπονείται μελέτη για την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων στον Δήμο Τυρνάβου. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα που απαιτούνται για την αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών του Δήμου Τυρνάβου.
Περιλαμβάνονται έργα αναβάθμισης για την αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων προτείνονται να κατασκευαστούν στις Τοπικές Κοινότητες Αργυροπουλίου, Δαμασίου και Ροδιάς, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα καθώς και στην περιοχή Μπουγάζι Τυρνάβου με την ανακατασκευή της ιρλανδικής διάβασης (ράμπες).
Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν τα έργα:
* Στην Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλίου
– Επέκταση δικτύου ομβρίων
– Καθαρισμός και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών τάφρων
– Αποκατάσταση έργων οδοποιίας
* Στην Τοπική Κοινότητα Δαμασίου
– Αντικατάσταση υφιστάμενης ανοικτής τάφρου
– Περιφερειακές αντιπλημμυρικές τάφροι
– Φρεάτιο υδροσυλλογής γηπέδου Δαμασίου
* Στην πόλη του Αμπελώνα προτείνεται η κατασκευή νέων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την αντιπλημμυρική προστασία τμημάτων του οικισμού. Ειδικότερα προβλέπεται η επέκταση νέου αγωγού ομβρίων υδάτων στα νότια του οικισμού.
* Στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς και συγκεκριμένα στην οδό που διέρχεται μπροστά από την εκκλησία του οικισμού όπου παρατηρούνται τοπικά προβλήματα συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού που θα οδηγεί τα ύδατα σε παρακείμενη τάφρο.

eleftheria.gr
Του Κώστα Τσόλα