Στη δικαιοσύνη στοιχεία του ΣΔΟΕ για Ασπίς και Π Ψωμιάδη

  0
  39

  Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έχουν καταλήξει σε στοιχεία από τα οποία προκύπτουν «παραβάσεις του νόμου» για την Ασπίς Πρόνοια και τον βασικό μέτοχο Παύλο Ψωμιάδη αποκάλυψε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης
  Σύμφωνα με τον υφυπουργό και σε απάντηση ερώτησης βουλευτή της αντιπολίτευσης Μιχ. Κριτσωτάκη, τα στοιχεία αυτά έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη που θα αναλάβει να διερευνήσει και να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο
  Σχετικά με την πορεία της ικανοποίησης των ασφαλισμένων της Ασπίς και για τα χαρτοφυλάκια ζωής  ο κ Σαχινίδης ανέφερε ότι  ο κατάλογος των ασφαλισμένων και η
  εγκυρότητα, η νομιμότητα ή το ύψος των απαιτήσεων,  θα οριστικοποιηθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011.

  Έως την ίδια ημερομηνία θα πρέπει επίσης να έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια του επόπτη να βρει ανάδοχο για το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής, υπό τις καλύτερες για τους ασφαλισμένους προϋποθέσεις, να ολοκληρώσει τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας και να συντάξει κατάλογο με τις λοιπές υποχρεώσεις.

  Εφόσον δεν βρεθεί ανάδοχος, η διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια, το χαρτοφυλάκιο ζωής τίθεται σε εκκαθάριση και το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν ικανοποιείται από τον προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάριση, ικανοποιείται σε ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

  http://www.asfalisinet.gr